Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Drummen / dringen

Vraag

Is drummen in de betekenis 'dringen' correct?

Antwoord

Drummen is in deze betekenis standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere dringen en duwen.

Toelichting

In België wordt drummen frequent gebruikt in de betekenis 'dringen, duwen om vooruit te komen'. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1a) Vorige week was het drummen in het Musée d'Orsay. [standaardtaal in België]

(2a) Niet drummen! Iedereen moet zijn beurt afwachten. [standaardtaal in België]

(3a) Zij laat zich echt niet in een hoekje drummen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn dringen en duwen. Soms kunnen ook combinaties als opeengepakt zijn, dicht bij elkaar staan of duwen en trekken worden gebruikt.

(1b) Vorige week was het dringen in het Musée d'Orsay.

(2b) Niet dringen! Iedereen moet zijn beurt afwachten.

(3b) Zij laat zich echt niet in een hoekje duwen.

Bronnen

Taaltelefoon. Drummen / dringen / duwen. Geraadpleegd op 20 maart 2015 via http://www.taaltelefoon.be/drummen-dringen-duwen.

VRT.Taalnet. Drummen. Geraadpleegd op 20 maart 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/drummen.

Naslagwerken

 

drummen

dringen

Grote Van Dale (2005)

1 (alg. Belg.N.) dringen, duwen

2 in een menigte door druk met het lichaam trachten vooruit te komen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

1 (in België) dringen, duwen

1 door drukken verplaatsen

Koenen (2006)

-

2 duwen om vooruit te komen

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 72

[wordt afgekeurd] dringen, duwen

-

Taalwijzer (2000), p. 111

[bij dringen, wordt afgekeurd] het in Vlaanderen vaak gehoorde drummen (= op de drum slaan) is in deze context fout

en het subst. *gedrang (o) zijn gebruikelijk

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

drommen, duwen, dringen

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

op een drumstel of een trommel spelen

1 zich met gebruik van lichaamskracht een weg banen

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

2 BN dringen: zich in een hoek laten drummen

1 druk uitoefenen, duwen om vooruit te komen: het publiek stond te dringen bij de ingang