Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eerst en vooral

Vraag

Is eerst en vooral correct?

Antwoord

Ja, eerst en vooral is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Eerst en vooral wordt in België heel frequent gebruikt als synoniem voor allereerst, in de eerste plaats. Ook in Nederland komt eerst en vooral regelmatig voor. De uitdrukking is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Wij zijn eerst en vooral een leuke studentenvereniging.

(2) Het succes en de innovatiesnelheid van het internet zijn eerst en vooral aan deze aanpak te danken.

(3) Die kennis heb je nodig omdat je in onze dienst eerst en vooral de klant informeert en adviseert.

(4) We concentreren ons eerst en vooral op de problemen die ons nu parten spelen.

Zie ook

Als eerste
In / op de eerste plaats
Vooreerst / in de eerste plaats

Naslagwerken

eerst en vooral
Grote Van Dale (2005) [bij eerst] I (…) 4 (…) eerst en vooral, in de eerste plaats, ten eerste
Verschueren (1996) [bij eerst 2. (…) - en vooral, allereerst, in de eerste plaats
Correct Taalgebruik (2006), p. 73 'Eerst en vooral' is in het algemeen Nederlands weinig gebruikelijk. Meestal gebruiken we in de eerste plaats, allereerst, allereerst en voornamelijk. Daarna volgt iets als op de tweede plaats, daarna, vervolgens, ook, eveneens.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 76 [bij eerst] - en vooral (minder gebr. naast:) aller-, in, op de –e plaats
Taalwijzer (1998), p. 41 [bij allereerst, wordt afgekeurd] is correct, naast: eerst, in de eerste plaats (niet: eerst en vooral)
Stijlboek VRT (2003), p. 79 Eerst en vooral werd vroeger afgekeurd. Tegenwoordig wordt het in het hele taalgebied gebruikt in de betekenis van: (aller)eerst, in de eerste plaats, op de eerste plaats.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij eerst] eerst en vooral, éérst, op/in de eerste plaats