Eerbiedigen

Eerbiedigen

Vraag

Is eerbiedigen in zinnen als Eerbiedig het reglement correct?

Antwoord

Ja, in de betekenis van ‘naleven’, ‘in acht nemen’ is eerbiedigen standaardtaal.

Toelichting

Het werkwoord eerbiedigen heeft verschillende betekenissen. Eerbiedigen is in de standaardtaal ten eerste gangbaar om uit te drukken dat iemand eerbied voelt voor iets of iemand.

(1) Je moet je vader en moeder eerbiedigen.

(2) ‘Mijn moeder eerbiedigt de paus zeer, maar ik kan geen eerbied opbrengen voor een suffende geest in een aftands lichaam’, riep de rebelse puber.

Verder is eerbiedigen gangbaar in de betekenis van ‘ontzien’, ‘sparen’ of ‘respecteren’.

(3) Eerbiedig de nijlpaarden.

(4) Ik zou u willen vragen de beplanting te eerbiedigen.

Ten slotte komt eerbiedigen ook regelmatig voor als synoniem van ‘in acht nemen’. In de standaardtaal zijn in dezelfde betekenis ook de werkwoorden opvolgen, navolgen en naleven gangbaar.

(5) Wij vragen u om de veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen.

(6) Ze zwoeren de overgangsgrondwet en de wetten van het land te eerbiedigen.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 73; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 76; Stijlboek VRT (2003), p. 78; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1104
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
11 March 2013