Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Naar voor / naar voren

Vraag

Is het naar voor treden of naar voren treden?

Antwoord

Het is onduidelijk of we naar voor treden wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval naar voren treden.

Toelichting

In de standaardtaal krijgen bijwoorden van plaats als achter, onder, voor, enzovoort in combinatie met de voorzetsels van of naar in de regel de uitgang -en (behalve als ze zelf al op -en uitgaan, zoals boven of beneden), dus: naar achteren, naar onderen, van voren, enzovoort

(1) Elke minister probeert natuurlijk zijn eigen plannen naar voren te schuiven.

(2) Trek de tafel wat naar voren.

(3) De motor zit van voren.

(4) Ze ziet hem liever van achteren dan van voren.

(5) De grootste herrie in het gebouw komt van onderen.

In België worden in zulke gevallen veelvuldig bijwoorden zonder uitgang -en gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dit gebruik afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of combinaties als naar achter, naar onder, van voor, enzovoort tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden.

(6) Het jongetje trad naar voor en overhandigde het boeket aan de prinses. (in België, status onduidelijk)

(7) Toen Armando's sigaar ontplofte, sprong iedereen naar achter. (in België, status onduidelijk)

Een uitdrukking als van voor naar achter is standaardtaal in het hele taalgebied.

(8) Matilda bladerde het boekje door van voor naar achter en van achter naar voor.

Zie ook

Langs voor / aan de voorkant / van voren

Naslagwerken

naar voor (treden) naar voren (treden)
Grote Van Dale (2005) -

[bij voren] 1 (…) (voorafgegaan door een van de voorzetsels 'naar', 'van', 'tot' of 'te') ter aanduiding van een plaatselijke betrekking tot de ruimte voor iets: naar voren, naar het voorste gedeelte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij voren] 1 voor (alleen na een voorzetsel) (…) naar voren1 /komen/treden*/

Verschueren (1996)

-

[bij voren] alleen na een vz. (…) 1. naar -, vooruit, voorwaarts (…) naar - komen, treden, als eerste en voornaamste opvallen

Kramers (2000)

[bij voor] 3 ZN naar ~ brengen naar voren brengen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 296

[bij voor (naar -), wordt afgekeurd] In verbinding met naar of van is alleen voren correct.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 308

[bij voor, wordt afgekeurd] 1) (bijw.) naar – komen, brengen, schuiven, naar voren

-

Taalwijzer (1998), p. 367

[bij voren] liever niet: naar voor

[bij voren] Correct zijn: naar, van voren

ANS (1997), p. 461 of online via de E-ANS

Niet-samengestelde voorzetselbijwoorden als achter, beneden, voor, enz. kunnen bovendien gecombineerd worden met de voorzetsels van of naar. In zo'n voorzetselconstituent krijgen ze de uitgang -en toegevoegd, behalve als ze zelf al op -en eindigen (…) Toch is ook mogelijk (zonder uitgang -en): (de) derde regel van onder; van onder naar boven.

-