Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Levensduurte / kosten van (voor) levensonderhoud

Vraag

Is levensduurte in de betekenis 'kosten van of voor het levensonderhoud' correct?

Antwoord

Ja, levensduurte is standaardtaal in België. Het woord komt vooral in de schrijftaal voor. Standaardtaal in het hele taalgebied is kosten van/voor levensonderhoud.

Toelichting

Voor datgene wat voor directe, dagelijkse behoeften betaald moet worden, wordt in het hele taalgebied kosten van (of voor) levensonderhoud gebruikt.

(1) De uitkeringen worden verstrekt vanwege de hogere algemene kosten van/voor levensonderhoud die de verzorging van gehandicapte kinderen meebrengt.

Standaardtaal in België is daarnaast ook het woord levensduurte. Dat woord komt vooral voor in teksten over economische en financiële zaken (in krantenartikelen, nieuwsberichten en dergelijke).

(2) Vanaf nu moeten de studiebeurzen aan de stijging van de levensduurte aangepast worden. [standaardtaal in België]

(3) De economie groeit trager, de werkloosheid neemt toe en de levensduurte stijgt. [standaardtaal in België]

Zie ook

Kost / kosten

Naslagwerken

levensduurte duurte levensonderhoud kosten
Grote Van Dale (2005) [leenvertaling van Fr. coût de la vie], (alg.Belg. N.) kosten van levensonderhoud

1 eigenschap of omstandigheid dat iets duur is: de duurte van de levensbehoeften 1 het onderhouden, in-stand-houden van het leven: (…) kosten van levensonderhoud Wat (…) betaald wordt of moet worden, de prijs ervan (…) kosten van levensonderhoud, wat voor directe lichamelijke behoeften betaald moet worden
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) (Belg.) kosten van levensonderhoud (…) de kosten van levensonderhoud eigenschap of omstandigheid dat iets duur is

onderhoud, verzorging en voeding van personen, syn. kost, subsistentie (…) de kosten* van levensonderhoud1 het geld dat voor iets betaald is of betaald moet worden (…) de kosten1 van levensonderhoud uitgaven voor directe lichamelijke behoeften
Verschueren (1996) Z.N. Gal. kosten van levensonderhoud het duur zijn: de duurte van de levensmiddelen zorg voor levensbehoeften, inz. voor voeding, kleding en huisvesting A. meestal mv. kosten Eig. geldelijke uitgaaf om iets te krijgen of om iets gedaan te krijgen
Koenen (1999) - het hoog in prijs zijn: ~ van levensmiddelen 1 het in stand houden vh leven; 2 wat het leven in stand houdt 1 dat wat voor iets betaald wordt of moet worden
Kramers (2000) - (tijd van) hoge prijzen noodzakelijke verzorging van de mens om in leven te blijven uitgaven
Correct Taalgebruik (2006), p. 143 [wordt afgekeurd] Correct is: kosten van levensonderhoud - - -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 155 [wordt afgekeurd] kosten van levensonderhoud - - -
Taalwijzer (1998), p. 189 [wordt afgekeurd] de kosten van levensonderhoud - - -
Stijlboek VRT (2003), p. 148 [wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans. Algemeen Nederlands is: kosten van (het) levensonderhoud - - -
Sociaalrechtelijk woordenboek (1977) [in de index] zie: Kosten van levensonderhoud - [bij kosten van levensonderhoud] Coût de la vie. Uitgaven die men, gezien de algemene levensstandaard, moet doen om in zijn levensbehoeften te voorzien. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) kosten van levensonderhoud - - -