Lezing geven van / voorlezing doen van

Lezing geven van / voorlezing doen van

Vraag

Is de uitdrukking lezing geven van iets correct?

Antwoord

Nee, lezing geven van iets wordt vrijwel uitsluitend in België gebruikt en is beperkt tot officieel en ambtelijk taalgebruik. Standaardtaal is voorlezing doen van iets of gewoon iets voorlezen.

Toelichting

Lezing geven van iets wordt in officieel, ambtelijk taalgebruik in België gebruikt, maar het is geen standaardtaal.

(1) “Indien de uitslag gunstig is, verklaart de rector of zijn vertegenwoordiger dat aan alle eisen van de doctoraatsopleiding voldaan is. Hij geeft lezing van het diploma en verleent de promovendus de titel van Doctor in de Lichamelijke opvoeding of Doctor in de Motorische revalidatie en kinesitherapie.” (in België, geen standaardtaal) (Uit het doctoraatsreglement van de faculteit LOK van de KULeuven)

In de standaardtaal is voorlezing doen van een brief, een jaarverslag, een proces-verbaal gangbaar. Deze wending behoort tot een heel formeel register. In informelere situaties is het gewonere voorlezen gepaster.

(2) Wanneer een gedagvaarde getuige niet verschijnt of wanneer een getuige overleden is, kan de voorzitter voorlezing doen van diens onder eed afgelegde verklaringen. (formeel)

(3) De halve stad was aanwezig toen de rechter zijn vonnis voorlas.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 143; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 155; Taalwijzer (1998), p. 363; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
500
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
23 August 2013