Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Congruentieproblemen met en (algemeen)

Bestaat het onderwerp van een zin uit twee nevengeschikte leden met en, dan kan de persoonsvorm in het meervoud of in het enkelvoud komen te staan.

Meestal staat de persoonsvorm in het meervoud. Voorbeelden:

(1) Er zijn een man en een vrouw aan de deur geweest.

(2) Met de X-verzekering zijn uw huis en inboedel verzekerd.

Een persoonsvorm in het enkelvoud benadrukt dat het onderwerp als één geheel of één groep beschouwd wordt. Voorbeelden:

(3) Op de voorzijde is uw naam en het daaraan gekoppelde kaartnummer vermeld.

(4) Aanleg en onderhoud van de tuin komt voor rekening van de huurder.


Zie ook

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast
Spek en eieren is lekker / spek en eieren zijn lekker

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1139-1150 of online via de E-ANS, p. 1465-1467 of online; Taalboek Nederlands (1997), p. 244-245