Spinachtige / spinachtigen

Spinachtige / spinachtigen

Vraag

Wat is het meervoud van spinachtige: de spinachtige of de spinachtigen?

Antwoord

Correct is: de spinachtigen.

Toelichting

Spinachtig is een bijvoeglijk naamwoord. Daarvan is het zelfstandig naamwoord spinachtige afgeleid. In de plant- en dierkunde komen dergelijke afleidingen voor in de beschrijving en onderverdeling van plant- en diersoorten (de taxonomie). Voorbeelden hiervan zijn: een spinachtige, een geleedpotige, een tweehoevige, een vliesvleugelige, een weekvinnige, een zespotige; een bedektzadige, een eenzaadlobbige, een segmentkernige, een veeldoornige, een vliesvleugelige.

Deze afleidingen krijgen in het meervoud een meervouds-n, net als andere zelfstandige naamwoorden die van een bijvoeglijk naamwoord afgeleid zijn.

(1) Spinachtigen hebben geen vleugels.

(2) Mijten zijn net als teken en hooiwagens geleedpotige dieren: geleedpotigen zijn onder meer de zespotigen, spinachtigen, kreeftachtigen en duizendpotigen.

(3) Je kunt koeien als herkauwers of als tweehoevigen beschrijven.

Niet alleen taxonomische categorieën, maar ook andere bijvoeglijke naamwoorden die uiterlijke kenmerken van planten en dieren beschrijven, kunnen als zelfstandig naamwoord fungeren en een gewone meervouds-n krijgen.

(4) De kortharigen onder de honden vindt ze het engst.

(5) De langpotigen liepen het mierennest voorbij.

(6) Heb je liever blauwbloemigen in je tuin?

De afleidingen in zin 1 tot en met 6 worden dus niet als bijvoeglijke naamwoorden beschouwd. In sommige zinnen kunnen zulke woorden toch als bijvoeglijk naamwoord beschouwd worden, waarbij het zelfstandig naamwoord dat erop volgt, is samengetrokken (zie voorbeeld (7b)).

(7a) Onder de raskatten zijn de langharigen vaak het duurst.

(7b) Onder de raskatten zijn de langharige vaak het duurst. (= ‘de langharige raskatten’)

In zin (7a) is het zelfstandig naamwoord langharigen gebruikt voor de categorie langharige katten. In (7b) is langharige te beschouwen als een bijvoeglijk naamwoord, waarachter katten aangevuld kan worden.

Zie ook

Diverse / diversen
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS: Substantivering van adjectieven

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,grammatica,spelling


tao_adv (C)
1661
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,grammatica,meervoud,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,meervoud
04 July 2013
08 July 2014