Soort / soort van

Soort / soort van

Vraag

Wat is correct: Hij maakt altijd dat soort opmerkingen of Hij maakt altijd dat soort van opmerkingen?

Antwoord

Beide zijn correct. Als soort ‘categorie van iets’ betekent, kan het gevolgd worden door van, maar van kan ook achterwege blijven. De combinatie zonder van is wat gebruikelijker.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord soort (of het meervoud soorten) in de betekenis ‘categorie van iets’ kan gevolgd worden door een enkelvoudig of meervoudig zelfstandig naamwoord. In die constructie kan na soort ook het woord van volgen. De combinatie met van is minder gebruikelijk.

(1) Dat soort (van) mensen heb je overal.

(2) Dit soort (van) kaas lust ik echt niet.

(3) Welk soort (van) vragen zal aan bod komen?

(4) In Cuba heb je zoveel soorten (van) vervoersmiddelen.

(5) We zullen ons meer moeten gaan richten op duurzame soorten (van) energie.

Gaat het om een dier- of plantensoort, dan wordt van bij voorkeur weggelaten.

(6) Het koolwitje is een soort vlinder.

Ook in de betekenis ‘iets wat lijkt op het genoemde’ kan soort gevolgd worden door van en een zelfstandig naamwoord. Concreet gaat het meestal om de combinatie een soort (van)… In dat gebruik van soort is het heel gewoon om van toe te voegen.

(7) Wat zij hebben, is toch een soort (van) liefdesrelatie.

(8) We gaan een soort (van) ankers aan de muur bevestigen.

(9) Is coaching een soort (van) psychotherapie?

Bijzonderheid

Soms is (een) soort van een vage nuancering. In zulke gevallen is het beter om een soort van weg te laten, of een preciezere formulering te gebruiken.

(10a) Waarom hebben ze haar meteen de laan uitgestuurd en niet een soort van laatste waarschuwing gegeven?

(10b) Waarom hebben ze haar meteen de laan uitgestuurd en niet een laatste waarschuwing gegeven?

Zie ook

Dat soort probleem / dat soort problemen
Welk / welke soort

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Taalwijzer (2000), p. 298; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,voornaamwoord,het juiste voorzetsel,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1668
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voorzetsel,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,zelfstandig_naamwoord
08 July 2013
07 May 2014