sj (afbreking)

sj (afbreking)

Vraag

Moet je koosjer afbreken als koos-jer, koosj-er of koo-sjer?

Antwoord

De juiste afbreking is: koo-sjer.

Toelichting

In het Nederlands breken we in principe af tussen twee medeklinkertekens. Voorbeelden: kan-toor, wor-den, let-ten, fran-je. Dat doen we ook als die twee medeklinkertekens samen één medeklinker weergeven, zoals de ng: gevan-genis, zin-gen.

De lettercombinatie sj vormt een uitzondering op deze regel. De lettercombinatie sj staat voor de klank [sj], zoals in pasja. Zowel na een medeklinker als na een klinker komt sj rechts van de afbreking. Voorbeelden: an-sjovis, arti-sjok, bol-sjewist, koo-sjer, pa-sja, ram-sjen.

Als de medeklinkertekens s en j niet samen één medeklinker weergeven, wordt er wel afgebroken tussen de s en de j. Dat is het geval bij afleidingen met het achtervoegsel -je en bij samenstellingen waarvan een deel eindigt op s en het andere begint met een j. Voorbeelden: vis-je, blos-je, huis-jas, paas-jurk.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

ch (afbreking)
ng (afbreking)
nk (afbreking)
sh (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 155; Woordenlijst (2015)

werkwoord,woordafbrekingtao_adv (C)
1498
j
aardrijkskundige_naam,afbreekteken,spelling,werkwoord,woordafbreking
Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:woordafbreking;Woordsoort:werkwoord
19 May 2011
17 November 2015