Shampode / shampoode

Shampode / shampoode

Vraag

Schrijf je de verleden tijd van shampooën als shampode of als shampoode?

Antwoord

De juiste spelling is shampoode.

Toelichting

De stam shampoo (van het Engelse werkwoord to shampoo) eindigt op twee o‘s. Die oo blijft staan in het ervan afgeleide Nederlandse werkwoord shampooën en in de vervoegde vormen daarvan. De Engelse stam shampoo blijft dus onveranderd, volgens het beginsel van de gelijkvormigheid.

(1) Eens in de paar jaar shampoo ik mijn tapijt.

(2) De kapster shampoode zijn haar zorgvuldig.

(3) Ga niet de kou in met je net geshampoode haar.

Bij de meeste werkwoorden waarvan de stam eindigt op de klank /oo/, wordt een enkele o gespeld. Bij de vervoegde vormen van die werkwoorden wordt de o alleen verdubbeld als dat nodig is voor de uitspraak.

(4) Bingo je nog steeds elke woensdag?

(5) Als kind dominode hij soms uren achtereen.

(6) Hier vindt u een overzicht van het gekanode traject.

(7) Wordt er tegenwoordig nog gedominood?

(8) Haar opmerking van gisteren echoot nog flink bij me na.

Bij werkwoorden waarvan de stam op -ee eindigt, wordt de ee niet verenkeld in de vervoegingen.

(9) Mijn moeder macrameede vroeger graag.

(10) Ik ben benieuwd naar de totale gesleede afstand.

Zie ook

Beginsel van de gelijkvormigheid (Leidraad 1.2)
Zoek de stam (Leidraad 11.1)

Barbecuen / barbecueën
Fonduen (vervoeging)
Gedeletet (uitspraak)
Verbreedde / verbrede weg

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015); Technische Handleiding (2009), p. 49

klinkers en tweeklanken,uitspraak en klemtoon,werkwoord,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
1602
j
Engelse_werkwoorden,klinkers,spelling,uitspraak,vervoeging,vreemde_woorden
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:Engelse_werkwoorden,klinkers,vreemde_woorden;Woordvorm:vervoeging
06 July 2012
17 November 2015