sh (afbreking)

sh (afbreking)

Vraag

Moet je Washington afbreken als Wa-shing-ton of als Was-hing-ton?

Antwoord

De juiste afbreking is: Wa-shing-ton. Over het algemeen is het afbreken van eigennamen evenwel af te raden.

Toelichting

In het Nederlands breken we in principe af tussen twee medeklinkertekens. Voorbeelden: kan-toor, wor-den, let-ten, fran-je. Dat doen we ook als die twee medeklinkertekens samen één medeklinker weergeven, zoals de ng: gevan-genis, zin-gen.

De lettercombinatie sh vormt een uitzondering op deze regel. Tussen klinkers schuift de lettercombinatie sh in zijn geheel op naar de volgende regel. Voorbeelden: cra-shen, fini-shen, pu-shen, Wa-shington.

Overigens is het af te raden Engelse leenwoorden, en eigennamen in het algemeen, af te breken, zeker als die afbreking een positie betreft als de sh.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

ch (afbreking)
ng (afbreking)
nk (afbreking)
sj (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 155; Woordenlijst (2015)

werkwoord,woordafbrekingtao_adv (C)
893
j
aardrijkskundige_naam,afbreekteken,spelling,werkwoord,woordafbreking
Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:woordafbreking;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
17 November 2015