Senaat (hoofdletter?)

Senaat (hoofdletter?)

Vraag

Wat is juist: Senaat of senaat?

Antwoord

Als officiële benaming voor het Belgische parlementaire controleorgaan schrijven we Senaat met een hoofdletter. We schrijven senaat met een kleine letter als wordt verwezen naar de Eerste Kamer, het parlementaire controleorgaan in Nederland. Senaat is dan geen officiële benaming.

Toelichting

In België is Senaat de officiële benaming voor het parlementaire controleorgaan. Omdat Senaat hier een eigennaam is, wordt het met een hoofdletter geschreven.

(1) Elke vergadering van de Senaat die mocht worden gehouden buiten de zitting van de Kamer van volksvertegenwoordigers, is van rechtswege nietig. (Belgische Grondwet, artikel 73)

In Nederland is de officiële benaming van het parlementaire controleorgaan Eerste Kamer. Soms wordt naar de Eerste Kamer ook verwezen met senaat. Senaat is dan niet de officiële benaming van het orgaan en wordt dus niet als eigennaam gebruikt. We schrijven senaat dan met een kleine letter.

(2) Staatssecretaris Vermeend heeft gereageerd op vragen uit de Eerste Kamer over het wetsvoorstel fiscale behandeling van pensioenen. De senaat heeft onder andere wat moeite met de positie van de directeur-grootaandeelhouder (…). (Uit: de Nieuwsbrief van Administratie- en Assurantiënkantoor Leyestaete B.V., juli 1999.)

Ook als senaat wordt gebruikt in niet-officiële benamingen van buitenlandse organen schrijven we een kleine letter.

(3) Vandaag wordt er gestemd in de Amerikaanse senaat.

Zie ook

Namen van instellingen, merken en titels (Leidraad 16.6)
Hoofdletter uit respect (Leidraad 16.7)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement
Gedeputeerde Staten (hoofdletter?)
Grondwet (hoofdletter?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletter?)
Rechtbank (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
736
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
26 August 2013