Scheikundige / scheikundig ingenieurs

Scheikundige / scheikundig ingenieurs

Vraag

Wat is het meervoud van scheikundig ingenieur: scheikundige ingenieurs of scheikundig ingenieurs?

Antwoord

Zowel scheikundige ingenieurs als scheikundig ingenieurs is correct; scheikundig ingenieurs is de gewoonste vorm.

Toelichting

In min of meer vaste combinaties van een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord waarmee een beroep, functie of bevoegdheid aangeduid wordt, blijft het bijvoeglijk naamwoord in het enkelvoud gewoonlijk onverbogen.

(1a) Ons bedrijf is op zoek naar een scheikundig ingenieur.

(2a) De nieuwe buitengewoon hoogleraar houdt morgen haar inaugurele rede.

(3a) Welke plastisch chirurg heeft je behandeld?

(4a) Als maatschappelijk werkster moet je sterk in je schoenen staan.

(5a) Bij het gesprek is ook een sociaal werker aanwezig.

(6a) Bij de plechtigheid waren diverse diplomaten en een militair attaché aanwezig.

Ook in het meervoud blijft het bijvoeglijk naamwoord in zulke combinaties vaak onverbogen.

(1b) Ons bedrijf is op zoek naar pas afgestudeerde scheikundig ingenieurs.

(2b) Beide buitengewoon hoogleraren houden morgen hun inaugurele rede.

(3b) Welke plastisch chirurgen hebben je behandeld?

(4b) Maatschappelijk werksters moeten sterk in hun schoenen staan.

(5b) Bij zo’n gesprek zijn altijd sociaal werkers aanwezig.

Toch zijn er gevallen waarbij in het meervoud de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord gewoner is. Hiervoor zijn geen harde regels te geven.

(6b) Bij de plechtigheid waren diverse diplomaten en militaire attachés aanwezig.

(7) De gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten woonden de vergadering bij.

In sommige gevallen is er een betekenisverschil tussen de verbogen en de onverbogen vorm: met de verbogen vorm kan een toevallige eigenschap aangeduid worden.

(8)  Ik vind hen allebei buitengewone hoogleraren.

Zie ook

Wel of geen -e achter een bijvoeglijk naamwoord (algemeen)

Een energiek / energieke persoon
Het Arabisch(e) schiereiland / het Arabisch(e) Schiereiland
Het culturele / cultureel erfgoed
Het dagelijks / dagelijkse leven
Kortgeding / kort geding
Plastisch(e) chirurg

Naslagwerken

ANS (1997), p. 408-409 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 89; Schrijfwijzer (2012), p. 281

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,meervoudsvormen,verbuiging,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
730
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,functienamen,grammatica,meervoud,persoonsnamen,verbuiging,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:functienamen,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud,verbuiging
01 January 2004
11 May 2020