Rauwdouwer / rouwdouwer / rouwdouw

Rauwdouwer / rouwdouwer / rouwdouw

Vraag

Is een ruw persoon een rauwdouwer, een rouwdouwer of een rouwdouw?

Antwoord

De drie vormen zijn correct. De vorm rouwdouw is de meest oorspronkelijke, daarnaast is ook de vorm met het achtervoegsel -er in gebruik gekomen. Zowel de spelling rauwdouwer als de spelling rouwdouwer wordt opgenomen in de Woordenlijst.

Toelichting

Het woord rouwdouw (‘ruw persoon’) is oorspronkelijk een Engels leenwoord (row-dow of row-de-dow, ‘ lawaai, herrie’). De spelling met ou is vernederlandst, maar blijft het dichtst bij het origineel. Bovendien blijft met deze spelling het ‘rijm’ in het schriftbeeld intact. De spelling met au is waarschijnlijk te verklaren uit de associatie met de bestaande Nederlandse woorden rauw (o.m. ‘grof’, ‘ruw’, ‘hard’) en douwen (‘duwen’). De betekenis van het Nederlandse rouw (‘droefheid’, ‘smart’) sluit hier niet bij aan. Weliswaar komt rouw ook voor als nevenvorm van ruw (o.m. ‘ruig’, ‘wild’, ‘hard’), maar die betekenis is zeker niet algemeen.

In het Nederlands is van rouwdouw ook een werkwoord gevormd: rouwdouwen (‘op ruwe, onge├»nteresseerde wijze te werk gaan’). Van dit werkwoord is weer de persoonsnaam met het achtervoegsel -er afgeleid: rouwdouwer. Ook rauwdouwen en rauwdouwer zijn volgens de Woordenlijst correcte spellingen. Rouwdouwer en rauwdouwer zijn tegenwoordig gebruikelijker dan rouwdouw. Minder gebruikelijk is de verbasterde vorm rouwdanus. In de betekenis ‘herrie, lawaai’ komt volgens de Grote Van Dale ook het Duitse woord radau voor.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006); Leenwoordenboek (1996), p. 323; WNT; Woordenlijst (2015)

samenstellingen,klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
693
j
samenstelling,spelling,tweeklanken,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tweeklanken,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
16 November 2015