Professors / professoren

Professors / professoren

Vraag

Wat is het correcte meervoud van professor: professors of professoren?

Antwoord

Beide meervouden zijn correct.

Toelichting

Woorden op -or hebben meestal zowel een meervoud op -en als op -s. Voorbeelden: rectorenrectors, professorenprofessors, conservatorenconservators, organisatorenorganisators, dictatorendictators, examinatorenexaminatorspresentatorenpresentators, motivatorenmotivators, sponsorensponsors, nestoren – nestors; tractoren – tractors , kernreactorenkernreactors, activatoren – activators, ventilatorenventilators, radiatorenradiators, projectorenprojectors, motoren – motors. Het verschilt per woord welke meervoudsvorm het gebruikelijkst is.

Een enkele keer is er sprake van betekenisverschil. Zo heeft factor in de betekenis ‘getal’ of ‘omstandigheid’ alleen het meervoud factoren. In de betekenis ‘iemand die zorgt voor kredietbewaking, debiteurenadministratie enzovoort’ is factors het correcte meervoud.

Bijzonderheid

In het Latijn hebben woorden op -or een meervoud op -es. Dat meervoud is weinig gebruikelijk in het Nederlands. Alleen bij de woorden senior en junior komt het meervoud op -es (seniores en juniores) in België nog geregeld voor in de sport. De vormen junioren en senioren zijn in die context in het hele taalgebied gebruikelijk.

(1a) In beide kampioenschappen voor de senioren ging het goud naar Rusland.

(1b) In beide kampioenschappen voor de seniores ging het goud naar Rusland. [standaardtaal in België]

(2a) Mijn neefje koerst momenteel bij de junioren.

(2b) Mijn neefje koerst momenteel bij de juniores. [standaardtaal in België]

Zie ook

Centrums / centra, museums / musea
Directeurs / directeuren
Methodes / methoden
Leraars / leraren
Officiers / officieren
Strippen / strips
Testen / tests

Naslagwerken

ANS (1997), p. 181-182 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenlijst (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
748
j
correctheid,grammatica,meervoud,persoonsnamen,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:persoonsnamen,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
16 August 2018