Prioriseren / prioritiseren / prioriteren

Prioriseren / prioritiseren / prioriteren

Vraag

Wat is het correcte werkwoord om aan te geven dat iets gerangschikt wordt volgens prioriteit: prioritiseren, prioriteren of prioriseren?

Antwoord

Het gebruikelijke Nederlandse werkwoord is prioriteren.

Toelichting

Prioriteren betekent ‘prioriteit verlenen aan iets’. Vooral in Nederland wordt het werkwoord frequent gebruikt.

(1) In deze functie moet je vooral goed kunnen prioriteren en organiseren.

(2) Tijdens de vergadering worden de belangrijkste zaken niet altijd geprioriteerd.

Soms worden ook onjuiste vormen als prioriseren en prioritiseren gebruikt. Die laatste vorm is vermoedelijk gebaseerd op het Engelse werkwoord to prioritise.

(3) Een goede telefonist prioriseert de dringendste oproepen. (geen standaardtaal)

(4) Benny heeft blijkbaar nooit geleerd om te prioritiseren. (geen standaardtaal)

Ook omschrijvingen als prioriteiten stellen, iets rangschikken volgens prioriteit en prioriteit geven aan iets zijn mogelijk.

(5) Als manager moet ze constant prioriteiten stellen.

(6) De projectleider rangschikt de taken van de medewerkers volgens prioriteit.

(7) Vind je niet dat de dokter prioriteit moet geven aan pati├źnten met veel pijn?

Bijzonderheid

Het zelfstandig naamwoord dat van prioriteren kan worden afgeleid, is prioritering.

(8) Het kost niet zoveel moeite om een prioritering toe te kennen aan de items op het lijstje.

Zie ook

Veralgemeniseren / veralgemenen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1345
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
19 November 2007
06 December 2018