Produkt / product

Produkt / product

Vraag

Is de juiste spelling produkt of product?

Antwoord

De officiële spelling is product.

Toelichting

Uitheemse woorden die eindigen op -uct en -uctie worden met een c gespeld. Voorbeelden zijn viaduct, ecoduct, product, reductie, productie en constructie.

Zie ook

K of c? (Leidraad 3.1)

Kassière / caissière
Publikatie / publicatie
Qualificatie / kwalificatie
Strict / strikt
Trucendoos / trukendoos

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

medeklinkers,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
677
j
medeklinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015