Paar, onpaar / even, oneven

Paar, onpaar / even, oneven

Vraag

Zeg je pare en onpare of even en oneven in de zin: Op pare/even dagen rijd ik met de Porsche, op onpare/oneven met de Mercedes?

Antwoord

Even en oneven zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Paar en onpaar zijn standaardtaal in België.

Toelichting

Om uit te drukken dat een getal wel of niet deelbaar is door twee, worden in de standaardtaal de bijvoeglijke naamwoorden even en oneven gebruikt.

(1) Aan de linkerkant worden de oneven nummers gebruikt, aan de rechterkant de even nummers.

(2) In de oneven jaren worden drie jonge theatermakers geselecteerd en in de even jaren drie kandidaten uit de beeldende kunsten.

Standaardtaal in België zijn in die betekenissen ook paar en onpaar. Paar en onpaar zijn vooral gebruikelijk in combinatie met huisnummers, jaartallen, (nummers van) maanden enzovoort. In combinatie met huisnummers worden paar en onpaar gebruikt in de Belgische verkeerswetgeving.

(3) We vergaderen elke eerste donderdag van de pare maanden (behalve augustus). [standaardtaal in België]

(4) Het parkeren op de rijbaan is dan slechts toegelaten van de 1ste tot de 15de van de maand, langs de kant van de gebouwen met onpare nummers en, van de 16de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers. (Belgische wegcode, artikel 26). [standaardtaal in België]

Bronnen

De Wegcode (1975). Geraadpleegd op 9 januari 2008 via http://www.wegcode.be.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 202; Correct Taalgebruik (2006), p. 192; Taalwijzer (2000), p. 121; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1398
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
19 November 2008
23 August 2013