Ordewoord

Ordewoord

Vraag

Is ordewoord correct?

Antwoord

Ja, ordewoord is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn woorden als leus (leuze), devies, parool, die een overeenkomstige betekenis hebben.

Toelichting

In de standaardtaal worden afhankelijk van de context onder meer de volgende woorden gebruikt die een verwante betekenis hebben: leus (leuze), devies, parool, wachtwoord, slogan en consigne.

(1) ‘Alle mensen zijn gelijk’ is het devies in onze democratie.

(2) Hij counterde met de slogan: ‘Maar de ene is al wat gelijker dan de andere’.

(3) Het consigne van de dancing luidde: ‘Geen mensen met sportschoenen binnenlaten’.

(4) Altijd op je hoede zijn, is het parool.

Daarnaast wordt in de standaardtaal in België in overeenkomstige gevallen ook ordewoord gebruikt.

(5) ‘Teamwork’ is dus nog altijd het ordewoord, ook in het tijdperk van de computeranimatie. [standaardtaal in België]

(6) Hét ordewoord is hier natuurlijk ‘multimedia’, een term die zowat elke lading dekt. [standaardtaal in België]

Ordewoord kan in de standaardtaal in België verder in de betekenis van ‘oproep’ gebruikt worden.

(7) Aangezien de directie halsstarrig bij haar standpunt bleef, volgde er een ordewoord van staking. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 189; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 199; Taalwijzer (1998), p. 200; Stijlboek VRT (2003), p. 184; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
632
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
12 June 2014