Openverklaring / vacature

Openverklaring / vacature

Vraag

Is openverklaring correct?

Antwoord

Nee, openverklaring is geen standaardtaal. Standaardtaal is wel vacature.

Toelichting

Als ergens een bepaalde functie of een ambt vervuld moet worden, spreekt men in de standaardtaal van een openstaande betrekking of (vaker) van een vacature. Een functie, ambt of betrekking is vacant of wordt vacant verklaard of gesteld.

(1) Binnenkort komen er heel wat vacatures bij de politie.

(2) Er zijn twee betrekkingen van boekhouder vacant bij het stadsbestuur.

In ambtelijk taalgebruik in België wordt ook wel gesproken van het open verklaren of van de openverklaring van een betrekking. Dat gebruik is geen standaardtaal.

(3) Openverklaring van 15 deeltijdse betrekkingen van toezicht(st)er voor een totaal van 6.000 uren. (in België, geen standaardtaal)

(4) Het voorstel tot openverklaring van een voltijds ambt van docent of hoofddocent werd unaniem goedgekeurd. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Betrekking te begeven / te vergeven betrekking / vacante betrekking

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 184; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 194; Taalwijzer (1998), p. 338; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
983
j
afleiding,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
20 February 2013