Ontsnappen / ontgaan (Dat ontsnapt mij / dat ontgaat mij)

Ontsnappen / ontgaan (Dat ontsnapt mij / dat ontgaat mij)

Vraag

Is het Dat ontsnapt mij of Dat ontgaat mij?

Antwoord

Beide zijn correct. Dat ontgaat mij is standaardtaal in het hele taalgebied. Dat ontsnapt mij in dezelfde betekenis is standaardtaal in België.

Toelichting

Het werkwoord ontgaan is standaardtaal in het hele taalgebied onder meer in de betekenissen ‘niet begrijpen of begrepen worden’, ‘niet opmerken of opgemerkt worden’, ‘niet duidelijk zijn’ en ‘uit het geheugen verdwenen zijn’, ‘niet meer weten’, ‘kwijt zijn’. In de laatste betekenis zijn ook ontschieten en ontglippen standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) Het belang van deze formaliteiten ontgaat mij. (‘begrijp ik niet, is mij niet duidelijk’)

(2) Die kanttekening was mij helemaal ontgaan. (‘had ik niet opgemerkt’)

(3) Uw naam is mij ontgaan. (‘heb ik niet (goed) begrepen’ of ‘ben ik vergeten’)

(4) Ik bedoel de directeur van dat instituut. Zijn naam ontschiet mij nu even… (‘ben ik even kwijt, schiet mij niet te binnen, ik kan er niet op komen’)

(5) Zijn naam is mij ontglipt. (‘ben ik kwijt, vergeten’)

Het gebruik van het werkwoord ontsnappen in de genoemde betekenissen is standaardtaal in België.

(6) De clou van die grap ontsnapte hem. [standaardtaal in België]

(7) Haar naam ontsnapt me nu even. [standaardtaal in België]

Ontsnappen is standaardtaal in het hele taalgebied in de vaste verbinding aan iemands aandacht ontsnappen.

(8) Die fout is aan de aandacht van alle betrokkenen ontsnapt.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 181; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 189; Taalwijzer (1998), p. 238; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,werkwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
621
j
afleiding,correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
23 August 2013