Ontkennende vraag beantwoorden

Ontkennende vraag beantwoorden

Vraag

Luidt het antwoord op de vraag Heb jij geen dorst? ‘ja’ of ‘nee’ als de aangesprokene geen dorst heeft?

Antwoord

Het antwoord luidt dan: Nee (ik heb geen dorst).

Toelichting

Als een vraag ontkennend gesteld wordt, en het antwoord is een bevestiging van de ontkennende vraag, dan begint het antwoord met nee. Vaak volgt er ook nog een ontkennende zin. Als de aangesprokene wil aangeven dat hij wel dorst heeft, dan luidt het antwoord: Ja, ik heb dorst of: Ja, zeker (wel).

In het Nederlands gaan taalgebruikers met hun antwoord op dit soort vragen in op de veronderstelling die aan de vraag ten grondslag ligt. In de zin Heb jij geen dorst? is deze veronderstelling ‘jij hebt (wellicht) dorst’. Die veronderstelling wordt ontkend (nee, ik heb geen dorst) of bevestigd (ja, ik heb dorst).

Verwant aan deze kwestie is de uitroepende vraag: Heb jij geen dorst?! Een dergelijke uitroepende vraag kun je alleen uiten als het nauwelijks voorstelbaar is dat de desbetreffende persoon geen dorst heeft.

Zie ook

Evenmin als jij ga ik daar (niet) naartoe

Bronnen

Fontein, A.M. & Pescher-ter Meer, A. (1996). Nederlandse grammatica voor anderstaligen (herz. dr.). Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.

correctheid en betekenis,ontkenning,teksten schrijven,tussenwerpsel,woordgebruik,teksten schrijven,grammaticatao_adv (C)
620
j
betekenis,correctheid,ontkenning,tekst_en_conversatie,tussenwerpsel
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:tekst_en_conversatie;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:ontkenning;Woordsoort:tussenwerpsel
01 January 2004
04 January 2008