Onder andere / onder anderen

Onder andere / onder anderen

Vraag

Wanneer wordt onder andere gebruikt en wanneer onder anderen?

Antwoord

Als het betrekking heeft op personen is onder anderen correct; als het betrekking heeft op zaken of dieren schrijven we onder andere.

Toelichting

Woorden als andere, alle, sommige, vele, beide en weinige krijgen een meervoudsuitgang -n als ze personen aanduiden en zelfstandig worden gebruikt (zin (1a) en (2a)). Dat is eveneens het geval als ander deel uitmaakt van de vaste verbinding onder andere(n) (zin (1b) en (2b)).

(1a) Op het congres heb ik met velen gesproken.

(1b) Op het congres heb ik onder anderen met Kees gesproken.

(2a) Joris en Marie kent hij nog van vroeger. Hij heeft beiden uitgenodigd op zijn feestje.

(2b) Hij heeft veel vrienden uitgenodigd, onder anderen Joris en Marie.

De uitgang -n blijft achterwege als andere – of een van de andere bovengenoemde woorden – betrekking heeft op zaken of dieren.

(3) Hij heeft een mooie verzameling oude munten; sommige zijn zelfs uit de negentiende eeuw.

(4a) Wat mij – onder andere – bezighoudt, is dat hij er nooit iets over heeft gezegd.

(5) Ze moet vaak naar het buitenland, onder andere naar Polen en Hongarije.

(6) Op hun boerderij lopen onder andere kippen en konijnen rond.

Bijzonderheid

In plaats van onder andere kan ook onder meer gebruikt worden.

(4b) Wat mij – onder meer – bezighoudt, is dat hij er nooit iets over heeft gezegd.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)
Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
De eersten de besten / de eerste de besten
De meeste / meesten van de aanwezige leden
Degene / degenen
Diverse / diversen
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Sommige / sommigen van de medewerkers
Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2015); Koenen (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma  (2009); Schrijfwijzer (2012), p. 286; Stijlboek Volkskrant (2006), p. 132; Stijlboek NRC Handelsblad (2000), p. 207; Stijlboek VRT (2003), p. 178

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
604
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,spelling,uitdrukkingen,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
01 January 2004
17 April 2018