N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

N.V. / NV / n.v. / nv (afkorting naamloze vennootschap)

Vraag

Wat is de juiste afkorting van naamloze vennootschap: N.V., NV, n.v. of nv?

Antwoord

Volgens de officiële spellingregels schrijven we nv met kleine letters en zonder punten. In namen van bedrijven kunnen volgens het donorprincipe ook andere spellingen gebruikt worden.

Toelichting

Nv is een initiaalwoord: een afkorting die is gevormd met de eerste letters van de afzonderlijke woorden waar ze voor staat (naamloze vennootschap) en die letter voor letter wordt uitgesproken: [en-vee]. Punten zijn over het algemeen gereserveerd voor afkortingen die als volledige woorden worden uitgesproken: d.w.z. wordt niet uitgesproken als [dee-wee-zet], maar als ‘dat wil zeggen’.

Omdat nv een algemene, ingeburgerde term is, wordt het initiaalwoord met kleine letters geschreven. Een naamloze vennootschap, oftewel een nv, is geen naam die hoofdletters nodig heeft. Het is een algemene aanduiding voor een type bedrijfsvorm, die ook een meervoud kent: nv’s. Hetzelfde geldt voor bv (bv’s): besloten vennootschap. In België werd voor dat laatste begrip tot 2019 de aanduiding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) gebruikt.

(1) Mijn oom gaat een nv oprichten.

(2) Een nv moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

(3) Bij kleine bv’s is de directeur vaak de enige aandeelhouder.

De spelling met kleine letters en zonder punten geldt ook voor vof (meervoud: vof’s), vennootschap onder firma, en het in België gebruikelijke vzw (meervoud: vzw’s), vereniging zonder winstoogmerk.

(4) Een vzw bestaat uit ten minste drie personen.

(5) Vof’s kunnen worden opgericht door natuurlijke personen of door rechtspersonen.

In wetteksten wordt overigens nog afgeweken van de officiële spelling. In het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (België) van 23 maart 2019 worden de spellingen NV, BV, VOF enzovoort gebruikt. En het Burgerlijk Wetboek (Nederland) vermeldt afkortingen als B.V. en N.V.

Als de genoemde initiaalwoorden onderdeel zijn van een bedrijfsnaam, mogen ze met hoofdletters en eventueel zelfs punten geschreven worden. Er zijn geen vaste regels voor de schrijfwijze van namen; een organisatie kan bij het kiezen van een naam dus afwijken van de spellingregels (het ‘donorprincipe’).

(6) AFC Ajax NV is vooral bekend als voetbalclub.

(7) Droste BV is opgericht in 1973.

(8) Hij is werkzaam bij Steensma B.V.

Bijzonderheid

De afkorting van de aanduiding bekende Vlaming wordt wel met twee hoofdletters geschreven: BV, met als meervoud BV’s. En een van de afkortingen van bijvoorbeeld is bv., met kleine letters en een slotpunt.

Zie ook

Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)
Afkortingen: spelling (algemeen)

AIO / A.I.O. / a.i.o. / aio
Bij voorbeeld / bijvoorbeeld
PDF / pdf

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenlijst (2015)

afkortingen,hoofdletter of kleine letter,uitspraak en klemtoon,spelling,uitspraak en klemtoontao_adv (C)
1607
j
afkortingen,hoofdletter,namen_instellingen,spelling,uitspraak
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:afkortingen,hoofdletter,namen_instellingen
05 October 2012
13 October 2020