Nota’s / notities

Nota’s / notities

Vraag

Is nota’s een correct woord voor ‘aantekeningen’?

Antwoord

Het is onduidelijk of het gebruik van nota’s in de betekenis ‘aantekeningen’ tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn notities of aantekeningen.

Toelichting

Nota wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied in verschillende betekenissen gebruikt. Zo is een nota een (officieel) geschrift waarin een mededeling wordt gedaan of een standpunt wordt uiteengezet. Vaak wordt het als twee­de lid in een samenstelling gebruikt, waarvan het eer­ste lid de in­houd of het the­ma noemt: be­leids­no­ta, cultuurnota, ener­gie­no­ta, klimaatnota, on­der­wijs­no­ta enzovoort.

(1) Uit een interne nota die werd rondgestuurd aan het defensiepersoneel, blijkt dat 1300 militairen de komende jaren van functie of kazerne moeten veranderen.

(2) In de laatste onderwijsnota staat dat er veel aandacht moet uitgaan naar het professionaliseren van leraren en naar onderwijsfaciliteiten.

Nota is ook standaardtaal in het hele taalgebied voor ‘een (kleine) rekening van geleverde goederen of diensten, factuur’. Samenstellingen zijn bijvoorbeeld  telefoonnota, elektriciteitsnota of onkostennota.

(3) Verschillende wethouders zouden valse onkostennota’s hebben ingediend.

In België wordt nota (meestal meervoud: nota’s) ook geregeld gebruikt in de betekenis ‘aantekening’, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of nota in de betekenis ‘aantekening’ tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in deze context notitie(s) of aantekening(en).

(4a) Bij het studeren is het belangrijk om structuur aan te brengen in je nota’s. (in België, status onduidelijk)

(4b) Bij het studeren is het belangrijk om structuur aan te brengen in je aantekeningen.

Zowel nota’s nemen als nota’s maken is in België gebruikelijk in de betekenis ‘aantekeningen maken’, maar het is van die combinaties ook onduidelijk of ze tot de standaardtaal in België behoren. Standaardtaal in het hele taalgebied is notities maken of aantekeningen maken. In de standaardtaal in België komt daarnaast ook notities nemen voor.

(5a) Veel studenten nemen tijdens de lessen nota’s op hun laptop in plaats van op papier. (in België, status onduidelijk)

(5b) Veel studenten maken tijdens de lessen nota’s op hun laptop in plaats van op papier. (in België, status onduidelijk)

(5c) Veel studenten nemen tijdens de lessen notities op hun laptop in plaats van op papier. [standaardtaal in België]

(5d) Veel studenten maken tijdens de lessen notities op hun laptop in plaats van op papier.

Bijzonderheid

Nota nemen en notitie nemen zijn allebei standaardtaal in het hele taalgebied in de figuurlijke betekenissen ‘kennis van iets nemen’ en ‘aandacht schenken aan’. Nota nemen van iets is het gebruikelijkst.

(6a) De agenten hebben nota genomen van de klacht en bekijken wat er nu verder moet gebeuren.

(6b) De agenten hebben notitie genomen van de klacht en bekijken wat er nu verder moet gebeuren.

Zie ook

Goed(e) nota nemen van iets

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 181; Correct Taalgebruik (2006), p. 169; Taalwijzer (2000), p. 227; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Typisch Vlaams (2015)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1840
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
13 March 2018
07 January 2019