Nietwaar / niet waar

Nietwaar / niet waar

Vraag

Moet je schrijven nietwaar of niet waar?

Antwoord

Beide vormen komen voor. De keuze ertussen is afhankelijk van de betekenis en functie. Het verschil wordt hieronder toegelicht.

Toelichting

Niet is een bijwoord van ontkenning; niet waar is dan ook een simpele ontkenning van de juistheid van een uitspraak:

(1) Je hoort vaak beweren dat ons klimaat steeds meer op dat van Zuid-Frankrijk gaat lijken, maar volgens mij is dat niet waar.

De aaneengeschreven vorm nietwaar is een tussenwerpsel dat een verzoek om instemming inhoudt:

(2) Dat was toch een bijzonder geslaagde voorstelling, nietwaar?

Bijzonderheid

In het tussenwerpsel nietwaar wordt de [t] dikwijls niet uitgesproken: [niewaar].

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Allesbehalve / alles behalve
Als ook / alsook
Decennia lang / decennialang
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zojuist / zo juist, zomaar / zo maar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,samenstellingen,tussenwerpsel,spelling,grammaticatao_adv (C)
1374
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,samenstelling,spelling,tussenwerpsel
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,tussenwerpsel;Woordvorm:samenstelling
08 May 2008
16 November 2015