ng (afbreking)

ng (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord koningin af: koning-in of konin-gin?

Antwoord

Correct is konin-gin. Bij de combinatie ng wordt afgebroken tussen de twee medeklinkers n en g.

Toelichting

In het Nederlands breken we in principe af tussen twee medeklinkertekens. Voorbeelden: kan-toor, wor-den, let-ten, fran-je.

Ook als de lettercombinatie ng de klank [ng] of de combinatie van [ng] en [Ī³] voorstelt, wordt voor een volgende klinker gesplitst tussen n en g gesplitst: ban-ge, din-getje, konin-gin, wran-ge, zin-gen, Con-go, man-gaan.

Als ng gevolgd wordt door een of meer medeklinkers, wordt na ng gesplitst. Voorbeelden: bang-ste, kong-si.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

ch (afbreking)
nk (afbreking)
sh (afbreking)
sj (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 156; Woordenlijst (2015)

afleidingen,woordafbreking,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
575
j
afbreekteken,afleiding,functienamen,spelling,woordafbreking,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,woordafbreking;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 November 2015