Mutualiteit / ziekenfonds

Mutualiteit / ziekenfonds

Vraag

Is mutualiteit met als betekenis ‘ziekenfonds’ correct?

Antwoord

Nee, mutualiteit is geen standaardtaal. Wel standaardtaal is ziekenfonds.

Toelichting

Een instelling die in het kader van de sociale verzekeringen zorg draagt voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de ziektekosten heet in de standaardtaal een ziekenfonds.

(1) Wie begint te werken, moet zich aansluiten bij een ziekenfonds.

In die context worden ook samenstellingen gebruikt als ziekenfondspremie, ziekenfondsleden, ziekenfondskaart en ziekenfondsboekje.

In België wordt naast ziekenfonds ook mutualiteit gebruikt. Beide woorden worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, zij het met een duidelijke voorkeur voor ziekenfonds. Mutualiteit wordt door veel mensen niet als standaardtaal geaccepteerd. Mutualiteit komt echter ook voor in de officiële naam van sommige ziekenfondsen. In die gevallen kan er moeilijk een bezwaar tegen gemaakt worden.

(2) Voor we op reis vertrekken, lopen we altijd even langs bij de mutualiteit. (in België, geen standaardtaal)

(3) De Christelijke Mutualiteit biedt nog tal van extra voordelen, zoals goedkope reizen, voorhuwelijkssparen … (officiële naam van het ziekenfonds)

Voorts wordt in België ook weleens ziekenbond of ziekenkas gebruikt, maar ook die woorden zijn geen standaardtaal.

Bijzonderheid

In Nederland bestond in het verleden een onderscheid tussen een ziekenfondsverzekering (voor wie verplicht in het ziekenfonds zat) en een niet-verplichte particuliere ziektekostenverzekering of zorgverzekering, af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Met de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 verdween de ziekenfondsverzekering; sindsdien is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Zie ook

Syndicaat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 162; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 174; Taalwijzer (1998), p. 388; Stijlboek VRT (2003), p. 166; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
563
j
correctheid,namen_instellingen,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:namen_instellingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
22 November 2017