Mekaar / elkaar

Mekaar / elkaar

Vraag

Wat is correct: mekaar of elkaar?

Antwoord

Beide vormen van het wederkerig voornaamwoord behoren tot de standaardtaal, maar alleen elkaar is algemeen bruikbaar, terwijl mekaar een beperktere gebruikswaarde heeft.

Toelichting

Elkaar is de enige vorm van het wederkerig voornaamwoord die in de standaardtaal in alle omstandigheden bruikbaar is.

(1) Toen Bush en Blair elkaar voor de camera’s ontmoetten, schudden ze elkaar glimlachend de hand, maar toen de journalisten weg waren, begon er een hevige discussie.

(2) ‘Hou op met ruziemaken en laat elkaar met rust!’, riep de diplomaat tegen de bekvechtende excellenties.

De vorm mekaar is in Nederland nagenoeg beperkt tot informeel taalgebruik.

(3) ‘Gaan de meiden onder mekaar een gezellige avond houden?’, vroeg hij spottend.

(4) ‘Tine en Katrien hebben mekaar een verjaardagscadeautje gegeven, maar mij hebben ze vergeten!’, mopperde Piet verongelijkt.

In België komt mekaar echter ook in (niet-informeel) geschreven taalgebruik voor.

(5) Toen de beide groepen mekaar ontmoetten, ontstond er een hevig vuurgevecht.

(6) Het huwelijksbureau ‘Het juiste dekseltje’ brengt eenzame mensen bij mekaar.

Zie ook

Wederkerend / wederkerig voornaamwoord

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 155; Stijlboek VRT (2003), p. 158; ANS (1997) , p. 274 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (2003), p. 165

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
530
j
correctheid,gepastheid,grammatica,stijl,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid,gepastheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
07 May 2014