Marketingmanager, managing director

Marketingmanager, managing director

Vraag

Waarom schrijven we marketingmanager aan elkaar en managing director in twee woorden?

Antwoord

Voor combinaties van een werkwoordsvorm op -ing als eerste deel en een zelfstandig naamwoord als tweede deel – zoals managing director – bestaat een aparte regel:

– Als de vorm met -ing een activiteit van het tweede deel uitdrukt, schrijven we de delen los. Een managing director, bijvoorbeeld, is een directeur die een organisatie leidt (als manager). Andere voorbeelden zijn leading lady en working majority.

– Als de vorm met -ing niet de activiteit van het tweede element uitdrukt, worden de delen aaneengeschreven. Een chewinggum is een tabletje om op te kauwen, en niet een tabletje dat kauwt. Andere voorbeelden zijn mailinglist en fightingspirit.

Het eerste deel in marketingmanager is geen werkwoordsvorm die de activiteit van het tweede deel uitdrukt, maar een zelfstandig naamwoord marketing dat het tweede deel specificeert: ‘de manager van de marketingafdeling’. Marketingmanager schrijven we aan elkaar volgens de algemene regel: een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we aaneen. Vergelijkbare voorbeelden zijn artdirector, accountdirector en salesmanager.

Toelichting

Zie ook

Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los (Leidraad 12.1)

Burn(-)out(-)syndroom
Fulltime, full speed
Fulltime medewerker / fulltime-medewerker / fulltimemedewerker
Gedeputeerde (hoofdletter?)
Homepage-aanvraag / homepageaanvraag
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Human(-)resources(-)management
In-companytraining / incompanytraining
Online winkel / online-winkel / onlinewinkel
Walking dinner / walkingdinner

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1264
j
correctheid,functienamen,persoonsnamen,samenstelling,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:functienamen,persoonsnamen,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
02 May 2005
16 November 2015