Makkelijk / gemakkelijk

Makkelijk / gemakkelijk

Vraag

Wat is correct: makkelijk of gemakkelijk?

Antwoord

Makkelijk en gemakkelijk zijn allebei correct, zowel in gesproken taal als in geschreven taal. Voor sommige taalgebruikers is makkelijk de neutrale vorm en is gemakkelijk wat formeler, voor andere taalgebruikers is gemakkelijk de neutrale vorm en is makkelijk wat informeler.

Toelichting

Als bijvoeglijk naamwoord hebben makkelijk en gemakkelijk de betekenis ‘geen moeite of inspanning vereisend, niet moeilijk’, ‘comfortabel’ of ‘zich gewillig schikkend’.

(1) In dit kookboek staan veel snelle en makkelijke / gemakkelijke gerechten.

(2) Hij vond het echt niet makkelijk / gemakkelijk om de knoop door te hakken.

(3) Thuis draagt ze altijd makkelijke / gemakkelijke kleding en geen make-up.

(4) Alexander is een rustig en makkelijk / gemakkelijk kind.

Als bijwoord kunnen makkelijk en gemakkelijk ook gebruikt worden in de betekenissen ‘geen moeite of inspanning vereisend, niet moeilijk’ en ‘comfortabel’. Daarnaast kunnen makkelijk en gemakkelijk als bijwoord ook ‘zeer wel, best’ betekenen.

(5) Het station is makkelijk / gemakkelijk toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

(6) Ik loop het makkelijkst / gemakkelijkst met deze schoenen.

(7) Er kunnen makkelijk / gemakkelijk nog drie mensen mee in de lift.

(8) Zaterdag kan het in het midden van het land makkelijk / gemakkelijk 25 graden worden.

Voor sommige taalgebruikers is makkelijk de neutrale vorm en is gemakkelijk wat formeler, voor andere taalgebruikers is gemakkelijk de neutrale vorm en is makkelijk wat informeler.

Zie ook

Gemakkelijkheidshalve / gemakshalve

Naslagwerken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,woordkeuze en stijl,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1717
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,stijl,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord
08 July 2014
20 March 2015