Mafia / maffia

Mafia / maffia

Vraag

Is de juiste spelling mafia of maffia?

Antwoord

De officiële spelling is maffia.

Toelichting

Maffia is ontleend aan het Italiaans en wordt in die taal doorgaans gespeld als mafia. Daarnaast komt ook de spelling maffia voor, maar deze is minder gebruikelijk. De Nederlandse schrijfwijze is maffia. De spelling mafia zou weliswaar meer recht doen aan de Italiaanse uitspraak, maar de spelling maffia sluit beter aan bij de Nederlandse uitspraak van dit woord, met korte [a].

Ook de spelling van de afgeleide woorden maffioos en maffioso is aangepast aan de Nederlandse uitspraak.

Zie ook

Ommelet / omelet

Bronnen

Van Dale Taalbrief 12 (1997), p. 6

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

medeklinkers,uitspraak en klemtoon,zelfstandig naamwoord,spelling,uitspraak en klemtoon,grammaticatao_adv (C)
514
j
medeklinkers,spelling,uitspraak,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:medeklinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
16 November 2015