Leiddraad / leidraad

Leiddraad / leidraad

Vraag

Waarom schrijf je niet leiddraad, maar leidraad?

Antwoord

Naar analogie van vormen als leiband wordt leidraad beschouwd als een samenstelling van lei + draad.

Toelichting

De ‘eigenlijke’, letterlijke betekenis van leidraad is ‘draad waarlangs iemand wordt geleid en de weg kan vinden’. De afgeleide en gebruikelijke betekenis is ‘richtsnoer’ of ‘beknopte handleiding’.

Net als bij samenstellingen waarvan het eerste deel gevormd wordt door de stam van een van de werkwoorden glijden, rijden, snijden of wijden (bijvoorbeeld glijbaan, rijbewijs, snijplank, wijwater), valt bij samenstellingen met de stam van leiden + zelfstandig naamwoord de slot-d van de stam weg. Voorbeelden zijn leiband (‘band waarmee iemand wordt vastgehouden’), leiboom (‘boom die langs een muur wordt opgeleid’), leidijk (‘dijk die water afleidt’), leihond (‘jachthond die aan een band wordt geleid’), leizeel (‘zeel of touw waarmee men een dier leidt’). Naar analogie van die vormen wordt leidraad met één d gespeld.

Zie ook

Zoek de stam (Leidraad 11.1)

Hou / houd
Leiband / lijn
Voorrijdkosten / voorrijkosten

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

medeklinkers,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
496
j
medeklinkers,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
23 April 2018