Legislatuur / zittingsperiode / kabinetsperiode / regeerperiode

Legislatuur / zittingsperiode / kabinetsperiode / regeerperiode

Vraag

Is legislatuur correct in de betekenis ‘zittingsperiode’ of ‘regeerperiode’?

Antwoord

Ja, in die betekenis is legislatuur standaardtaal in België. In de betekenissen van ‘uitoefening van de wetgevende macht’ of ‘wetgevend lichaam’ is legislatuur standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

De tijd waarvoor een college zoals een parlement gekozen wordt, heet in de standaardtaal de zittingsperiode.

(1) De partij is ontgoocheld over de werking van het parlement tijdens het eerste jaar van de zittingsperiode 2003-2007.

De periode waarin een regering aan de macht is, noemt men in de standaardtaal de regeerperiode of de kabinetsperiode. Dat laatste woord is vooral in Nederland gangbaar, waar kabinet gewoonlijk ‘regering’ betekent. (In België wordt met kabinet voornamelijk de verzameling van directe medewerkers van een minister bedoeld. Toch komt kabinet in de betekenis ‘regering’ ook in België voor.)

(2) Premier Verhofstadt beloofde dat hij bij een volgende regeerperiode zijn tanden zou zetten in de werkgelegenheidsproblematiek.

(3) Tijdens de eerste week van de kabinetsperiode van zijn regering werd premier Balkenende uitgenodigd door de emir van Abu Dhabi.

In de standaardtaal in België wordt in het politieke taalgebruik ook heel frequent legislatuur gebruikt naast ‘zittingsperiode’ of ‘regeerperiode’.

(4) Het instellen van de onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een ministerieel ambt is van bij de start van de legislatuur noodzakelijk. [standaardtaal in België]

De termen legislatuurparlement en legislatuurregering, met als betekenis ‘parlement dat, respectievelijk regering die voor een volledige regeerperiode verkozen/benoemd is’, zijn typisch voor de Belgische staatsinrichting. In België kunnen de parlementen en raden van de gemeenschappen en de gewesten namelijk niet voor het einde van de zittingsperiode worden ontbonden. Als een regering ontslag neemt, moet het deelparlement een nieuwe regering benoemen. Mede vanwege het bestaan van legislatuurparlement en legislatuurregering is er bij Belgische juristen en politici een zekere weerstand tegen het gebruik van zittingsperiode in de plaats van legislatuur. Er bestaan bovendien voor legislatuurparlement en legislatuurregering geen alternatieven.

Legislatuur is standaardtaal in het hele taalgebied in twee andere betekenissen: ‘uitoefening van de wetgevende macht’, of ‘wetgevend lichaam’. In die laatste betekenis is het woord weinig gebruikelijk.

(5) Het maken van wetten is een gecompliceerd proces dat plaatsvindt in een groter universum dan binnen de beperkingen van de legislatuur en de rechtbank.

Zie ook

Legistiek / wetgevingstechniek, wetgevingstechnisch
Zetelen / zitting hebben

Bronnen

E. Berode, ‘Legislatuur etc.’, in: De Standaard 27 mei 1987; K. Hendrickx, ‘Kieskeurig taalgebruik’, in: Over Taal 43(3), mei–juni 2004, p. 64; L. Van Looy e.a., Verkiezing en samenstelling van het Vlaams Parlement, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999
Moors, J. (1991). Dictionaire juridique français-néerlandais (4e ed.). Brugge: Die Keure.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 142; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 154; Taalwijzer (1998), p. 389; Stijlboek VRT (2003), p. 147; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
493
j
correctheid,officiele_termen,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
21 January 2014