Legitimeren / identificeren

Legitimeren / identificeren

Vraag

Wat is het verschil tussen (zich) legitimeren en (zich) identificeren?

Antwoord

Zowel zich legitimeren als zich identificeren betekent ‘zijn identiteit bewijzen’. Zich legitimeren gebeurt uitsluitend met een schriftelijk bewijs (een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en op verzoek van iemand die daartoe gerechtigd is (bijvoorbeeld door een politieagent of iemand aan een loket).

Toelichting

Ook als iemand aanspraak maakt op een bevoegdheid en een ander dat wil controleren, bijvoorbeeld bij collecte of colportage, kunnen wij hem of haar vragen zich te legitimeren. Bij legitimeren gaat het er dan ook niet zozeer om wie de desbetreffende persoon is, maar meer om wat hij is. Zich identificeren heeft dat betekenisaspect niet of bijna niet en heeft vaker een figuurlijke betekenis, bijvoorbeeld: zich identificeren met Napoleon.

Legitimeren is meestal wederkerend: Ik legitimeer me. Identificeren kan heel goed zonder zich gebruikt worden. Het betekent dan ‘de identiteit vaststellen van’, bijvoorbeeld: De stoffelijke resten konden niet ge├»dentificeerd worden.

Zie ook

Behelzen / bevatten

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Wolters-Koenen (1996); Grote Koenen (1986); Verschueren (1996); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Van Dale Handwoordenboek (1996); Kramers (1996)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
495
j
betekenis,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
06 March 2008