Langs / via / door het raam

Langs / via / door het raam

Vraag

Is deze zin correct: Bij brand ga ik langs het raam naar buiten?

Antwoord

Ja, langs in de betekenis van ‘door … heen, via’ is standaardtaal in België.  Het is onduidelijk of langs in deze betekenis ook in Nederland tot de standaardtaal gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval door … (heen) of via.

Toelichting

Langs kan in de standaardtaal in België gebruikt worden in de betekenis ‘door iets heen, via’. In Nederland wordt langs ook wel gebruikt in de betekenis ‘via’, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die langs in die betekenis afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of langs in deze betekenis ook in Nederland tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(1a) Omdat ze van haar ouders nooit op stap mocht gaan, kroop ze soms ’s nachts langs het raam naar buiten. [standaardtaal in België]

(2a) Kunnen jullie langs de voordeur komen, alsjeblieft? [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn de synoniemen door(heen), via.

(1b) Omdat ze van haar ouders nooit op stap mocht gaan, kroop ze soms ’s nachts door het raam naar buiten.

(2b) Kunnen jullie via de voordeur komen, alsjeblieft?

In de figuurlijke betekenis ‘via’ is langs wel standaardtaal in het hele taalgebied.

(3) Langs deze weg willen wij ons medeleven aan de familieleden betuigen.

Langs in de betekenissen ‘voorbij’ of ’ter zijde van, parallel met, naast’ is standaardtaal in het hele taalgebied.

(4) We reden enkele uren langs de prachtige Noord-Portugese kust.

(5) Het paadje liep langs de rivier door het bos.

(6) Opeens ziet Marga de jongens langs het raam lopen.

(7) Ze is wel vijf keer langs zijn huis gereden om te checken of hij al thuis was.

Zie ook

Langsheen / langs
Langs / naast (- iemand zitten)
Langs daar / daarlangs
Langs de ene kant / aan de ene kant / enerzijds
Langs voor / aan de voorkant / van voren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 152; Correct Taalgebruik (2006), p. 138; Taalwijzer (2000), p. 196; Stijlboek VRT (2003), p. 145; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
1626
j
correctheid,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
29 November 2012
09 January 2019