Klacht neerleggen / klacht indienen / een klacht neerleggen / een klacht indienen

Klacht neerleggen / klacht indienen / een klacht neerleggen / een klacht indienen

Vraag

Wat is correct: Hij heeft klacht ingediend bij de politie, Hij heeft een klacht ingediend bij de politie, Hij heeft klacht neergelegd bij de politie of Hij heeft een klacht neergelegd bij de politie?

Antwoord

Een klacht indienen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘officieel zijn ontevredenheid uiten over iets’. Ook een klacht neerleggen bij (bijvoorbeeld bij iemand, bij een instantie) komt in het hele taalgebied voor, maar is gebruikelijker in België dan in Nederland. In de standaardtaal in België kan het ook zonder bij voorkomen: een klacht neerleggen.  

Klacht indienen en klacht neerleggen (zonder het lidwoord een) zijn standaardtaal in België.

Toelichting

In de standaardtaal luidt de vaste combinatie een klacht indienen.

(1a) Buurtbewoners gaan een klacht indienen tegen het stadsbestuur.

(2a) De studente diende een klacht in wegens geluidsoverlast.

(3a) Verschillende gedupeerden hebben een klacht ingediend bij de consumentenorganisatie.

Ook een klacht neerleggen bij iemand (of bij een instantie) komt voor in het hele taalgebied, maar het is gebruikelijker in België dan in Nederland. In België komt het ook vaak zonder bij voor. Zinnen als (1b) en (2b) zijn alleen standaardtaal in België; (3b) is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1b) Buurtbewoners gaan een klacht neerleggen tegen het stadsbestuur. [standaardtaal in België]

(2b) De studente legde een klacht neer wegens geluidsoverlast. [standaardtaal in België]

(3b) Verschillende gedupeerden hebben een klacht neergelegd bij de consumentenorganisatie.

In België wordt het lidwoord een ook vaak weggelaten: klacht indienen en klacht neerleggen. Die combinaties zijn standaardtaal in België.

(1c) Buurtbewoners gaan klacht indienen tegen het stadsbestuur. [standaardtaal in België]

(2c) De studente legde klacht neer wegens geluidsoverlast. [standaardtaal in België]

(3c) Verschillende slachtoffers hebben klacht ingediend bij de politie. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Als er voor klacht een bijvoeglijk naamwoord staat, kan een nooit weggelaten worden: een individuele klacht neerleggen, een formele klacht indienen enzovoort.

Zie ook

Boeken neerleggen (de -)
Overmaken (informatie -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 138; Correct Taalgebruik (2006), p. 131; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Typisch Vlaams (2015)

correctheid en betekenis,lidwoord,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1878
j
correctheid,lidwoord,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:lidwoord,werkwoord
20 December 2018
20 August 2019