Kattenbelletje / kattebelletje

Kattenbelletje / kattebelletje

Vraag

Wat is de correcte spelling: kattenbelletje of kattebelletje?

Antwoord

In de betekenis ‘belletje van een kat’ schrijven we kattenbelletje. In de betekenis ‘klein, haastig geschreven briefje’ schrijven we kattebelletje.

Toelichting

Kattenbelletje is een samenstelling van de woorden kat en belletje. De betekenis is ‘belletje van een kat’. Tussen beide woorden horen we de tussenklank -e-. Volgens de spellingregel voor de tussenklanken schrijven we kattenbelletje met -en-. Kat heeft een meervoud op -en (katten), maar niet op -es.

Kattebelletje in de betekenis ‘kort briefje’ is een vermeende samenstelling. Het gaat oorspronkelijk niet om een combinatie van de woorden kat en bel, maar komt van het Italiaanse woord (s)cartabello, dat ‘boekje, register’ betekent. Op zulke vermeende samenstellingen is de spellingregel voor de tussen-n niet van toepassing. We schrijven ze gewoonlijk zonder -n.

Zie ook

Samenstelling met tussenletters -e- of -en- (Leidraad 8)
Drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen (Leidraad 8.2)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Bollenboos / bolleboos
Groententaart / groentetaart

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 13, 72; Woordenlijst (2015)

samenstellingen,tussen-n en tussen-s,grammatica,spellingtao_adv (C)
1532
j
samenstelling,spelling,tussenklanken
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tussenklanken;Woordvorm:samenstelling
06 June 2011
20 November 2017