Kandidaat

Kandidaat

Vraag

In welke context is voor ‘iemand die voor iets in aanmerking wil komen’ het woord kandidaat gebruikelijk?

Antwoord

Het woord kandidaat wordt vooral gebruikt voor iemand die voor een ambt verkozen wenst te worden of die deelneemt aan een examen of een wedstrijd.

Toelichting

Het woord kandidaat heeft de specifieke betekenis van ‘dinger naar een ambt of betrekking’, ‘examinandus’ of ‘kanshebber in een wedstrijd’. Kandidaat komt ook voor in de betekenis van ‘iemand die zijn kandidaatsexamen (een inmiddels afgeschaft academisch examen) heeft behaald’.

Een algemene term voor iemand die iets wil kopen, pachten of verwerven is gegadigde, bijvoorbeeld:

(1) Gegadigden kunnen zich bij de personeelsafdeling aanmelden.

(2) Er waren weinig gegadigden bij de verkoop.

Zie ook

Voorstellen / voordragen (een persoon – )
Zijn kandidatuur indienen / zijn kandidatuur stellen / zich kandidaat stellen / solliciteren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Wolters-Koenen (1996); Verschueren (1996); Kramers (1996); Correct Taalgebruik (1997), p. 107

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
451
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
26 December 2012