Jullie / je tassen

Jullie / je tassen

Vraag

Is het Jullie kunnen jullie tassen in de kluisjes doen of Jullie kunnen je tassen in de kluisjes doen?

Antwoord

Jullie tassen en je tassen zijn beide correct.

Toelichting

Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon meervoud kan zowel de volle vorm jullie als de gereduceerde vorm je gebruikt worden.

(1) Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor jullie / je spullen.

(2) Jongens, ruim jullie / je speelgoed eens op.

In veel gevallen staat het persoonlijk voornaamwoord jullie in de zin, waardoor al duidelijk is dat het bezittelijk voornaamwoord naar een meervoud moet verwijzen. De gereduceerde vorm je kan dus niet verkeerd worden geïnterpreteerd. In zin (2) zorgt het meervoudige woord jongens voor die duidelijkheid.

Als het bezittelijk voornaamwoord meteen volgt op het persoonlijk voornaamwoord jullie, of er dicht bij staat, wordt meestal je gebruikt, omdat twee keer jullie vlak na elkaar wat ‘zwaar’ klinkt.

(3) Leggen jullie je tassen maar hier neer.

(4) Jongens, ruimen jullie je speelgoed nu eindelijk eens op!

De combinatie jullie jullie wordt wél gebruikt als een van die twee woorden met een sterke nadruk wordt uitgesproken.

(5a) Pakken jullie jullie tassen, dan nemen wij die van ons mee.

Wie ook in die gevallen jullie jullie liever vermijdt, kan kiezen voor de gereduceerde vorm in combinatie met het woord eigen.

(5b) Pakken jullie je eigen tassen, dan nemen wij die van ons mee.

Zie ook

Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)

Jou / jouw
Jouw / je gegevens
Jullie vergissen zich / jullie / je
Met vieren / met ons gevieren / met vier / met z’n vieren / met ons vieren
Met z’n / ons allen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 287-288 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); De taalgids (1999)

enkelvoud of meervoud,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1677
j
enkelvoud_of_meervoud,gepastheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord
Woordgroep of zin,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord
12 July 2013
26 November 2020