Jouw / je gegevens

Jouw / je gegevens

Vraag

Is het Je kunt jouw gegevens op elk moment aanpassen of Je kunt je gegevens op elk moment aanpassen?

Antwoord

Jouw gegevens en je gegevens zijn beide correct.

Toelichting

Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud kan zowel de volle vorm jouw als de gereduceerde vorm je gebruikt worden. Jouw is nadrukkelijker dan je. Als er geen speciale nadruk nodig is, wordt in de praktijk vaker voor je dan voor jouw gekozen.

(1) Je kunt je bestelling binnen vijf werkdagen in huis verwachten.

(2) Je hebt goed je best gedaan.

(3) Deel nu je foto’s met al je vrienden!

Als het bezittelijk voornaamwoord benadrukt moet worden, bijvoorbeeld bij een tegenstelling, kan alleen de volle vorm gebruikt worden.

(4) Is dit jouw handdoek of die van mij?

(5) Ik vind het niet logisch, maar het is jouw keuze.

Je is niet alleen de gereduceerde vorm van het bezittelijk voornaamwoord jouw, maar ook van de persoonlijke voornaamwoorden jij en jou.

(6) Als je wilt, kun je bij ons blijven slapen.

(7) Zal ik je even naar het station brengen?

(8a) Dit had ik niet van je verwacht.

(9) Dat was in Venlo. Kun je je dat nog herinneren?

Als het voornaamwoord benadrukt moet worden, worden jij (als onderwerp) en jou (als voorwerp of na een voorzetsel) gebruikt.

(10) Als jij het zegt, geloof ik het meteen.

(11) Hebben ze jou ook uitgenodigd?

(8b) Juist van jou had ik dit niet verwacht.

Bijzonderheid

De gereduceerde vorm je komt ook voor in de algemene betekenis ‘men’, in de verschillende grammaticale functies. In deze betekenis is alleen je correct.

(12) Je moet het ijzer smeden als het heet is.

(13) Die film grijpt je echt naar de keel.

Zie ook

Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)

Jou / jouw
Jullie / je tassen
Met vieren / met ons gevieren / met vier / met z’n vieren / met ons vieren
Met z’n / ons allen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 252-255 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 285-287

uitspraak en klemtoon,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,uitspraak en klemtoon,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1694
j
grammatica,klemtoon,stijl,verwijswoorden,voornaamwoord
Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:klemtoon,stijl,verwijswoorden;Woordsoort:voornaamwoord
21 January 2014
05 November 2014