Jaren 1990 / jaren negentig van de twintigste eeuw

Jaren 1990 / jaren negentig van de twintigste eeuw

Vraag

Kun je in een tekst over de jaren 1990-1999 schrijven in de jaren 1990, of heeft in de jaren negentig van de twintigste eeuw de voorkeur?

Antwoord

Omschrijvingen als de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn sinds een aantal jaren gebruikelijk. De kortere en recentere constructie de jaren 1990 komt ook steeds vaker voor in geschreven taal. Er hoeft geen bezwaar tegen gemaakt te worden.

Toelichting

Omschrijvingen zoals de jaren negentig van de twintigste eeuw en de jaren dertig van de negentiende eeuw zijn gebruikelijk om een decennium in een bepaalde eeuw te benoemen. Als uit de context blijkt om welke eeuw het gaat, kan de korte vorm gebruikt worden, bijvoorbeeld de jaren negentig.

(1) In de jaren dertig van de negentiende eeuw werden de eerste koffieplantages in Indi√ę aangelegd.

(2) Chaplin maakte zijn bekendste films in de jaren twintig.

(3) In de jaren negentig beleefde het internet zijn grote doorbraak.

Constructies als de jaren 1990 komen steeds vaker voor in geschreven taal. Ze hebben als voordeel dat ze veel korter zijn dan omschrijvingen als de jaren negentig van de twintigste eeuw. Wellicht zullen ze door hun gebruiksgemak nog meer doordringen in geschreven taal.

(4) In de jaren 1990 beleefde het internet zijn grote doorbraak.

(5) Dickens’ bekende verhaal speelt zich af in de jaren 1830.

(6) De popmuziek van de jaren 1980 is onvergetelijk.

In gesproken taal zijn constructies als de jaren 1990 niet gangbaar. Daar worden meestal korte vormen zoals de jaren negentig gebruikt.

Bijzonderheid

Als we korte vormen zoals de jaren negentig in cijfers schrijven, zijn er twee mogelijke schrijfwijzen: de jaren 90 of de jaren ’90. In combinaties met een van-bepaling, bijvoorbeeld de jaren 90 van de vorige eeuw of de jaren 90 van de twintigste eeuw, mag er nooit een apostrof staan.

Zie ook

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Jaren (de zestiger – / de – zestig)
Jaren ’30 / jaren 30

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015), Woordenlijst (2015)

cijfers en getallen,telwoord,conventies,grammatica


tao_adv (C)
1347
j
cijfers,conventies,spelling,telwoord,tijdsaanduidingen,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling,woordgebruik;Subrubriek:cijfers,tijdsaanduidingen;Woordsoort:telwoord
19 November 2007
30 June 2016