Ik als eerste woord in een zakelijke boodschap

Ik als eerste woord in een zakelijke boodschap

Vraag

Kan de eerste zin van een brief of een mailbericht beginnen met ik?

Antwoord

Ja. Minder formele zakelijke boodschappen kunnen beginnen met ik. Bij formele en officiële boodschappen kan dat als onbeleefd ervaren worden.

Toelichting

Voor minder formele boodschappen waarbij u direct het essentiële wilt meedelen, is een begin met ik heel gewoon. Bijvoorbeeld:

(1) Beste collega,

Ik wil je graag melden dat de afspraak voor de vergadering oké is.

In formele en officiële boodschappen kunnen lezers het gebruik van ik als eerste woord als onbeleefd ervaren. Door te starten met ik kunt u immers de indruk wekken dat u zichzelf belangrijker vindt dan de lezer. U kunt dat gemakkelijk voorkomen door een ander zinsdeel op de eerste plaats te zetten. Bijvoorbeeld:

(2) Geachte mevrouw De Vries,

Graag wil ik de afspraak voor de vergadering van volgende week dinsdag bevestigen.

(3) Geachte heer Vermeulen,

Vorige week heb ik uw mailbericht ontvangen waarin u ons meldt dat uw printer niet meer functioneert.

U kunt uw boodschap ook meteen vanuit het u-perspectief formuleren. Daardoor laat u nog beter uitkomen dat u uw lezer centraal stelt. Bijvoorbeeld:

(4) Geachte heer Vermeulen,

Vorige week hebt u ons gemeld dat uw printer niet meer functioneert.

Zie ook

Ik en Jan / Jan en ik
Ik / wij in bedrijfscorrespondentie

Naslagwerken

Handboek Bedrijfscorrespondentie (1993), p. 115-116; Leren communiceren (1999), p. 366-367; Handboek Stijl (1997), p. 123-165, 356-358

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,teksten schrijven,voornaamwoord,conventies,woordgebruik,teksten schrijven,grammatica


tao_adv (C)
1150
j
brief,gepastheid,stijl,tekst_en_conversatie,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:tekst_en_conversatie,woordgebruik;Subrubriek:brief,stijl,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
17 December 2015