Hospitaliseren

Hospitaliseren

Vraag

Is iemand hospitaliseren correct in de betekenis ‘iemand in een ziekenhuis opnemen’?

Antwoord

Ja, in die betekenis is hospitaliseren standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is: in het ziekenhuis opnemen. In de standaardtaal in Nederland wordt hospitaliseren in een andere betekenis gebruikt, namelijk ‘vervreemden van het eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of instelling’.

Toelichting

In de standaardtaal in België komt hospitaliseren meestal voor in de betekenis ‘in het ziekenhuis opnemen’. Het zelfstandig naamwoord hospitalisatie heeft in België de overeenkomstige betekenis ‘opname in het ziekenhuis’. Deze woorden hebben een wat formeel en schrijftalig karakter.  

(1) De dokter heeft de coördinator gewondenvervoer de opdracht gegeven om de gewonden te hospitaliseren. [standaardtaal in België] (formeel, schrijftaal)

(2a) Na de rellen op de Oude Markt moesten drie tieners met snijwonden gehospitaliseerd worden. [standaardtaal in België] (formeel, schrijftaal)

(3a) Na een hospitalisatie van dertien dagen werd de president uit het ziekenhuis ontslagen. [standaardtaal in België] (formeel, schrijftaal)

In het ziekenhuis opnemen en ziekenhuisopname zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(2b) Na de rellen op de Oude Markt moesten drie tieners met snijwonden in het ziekenhuis opgenomen worden.

(3b) Na een ziekenhuisopname van dertien dagen werd de president uit het ziekenhuis ontslagen.

Hospitaliseren is standaardtaal in Nederland als het onovergankelijk gebruikt wordt in de betekenis ‘vervreemden van het eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of instelling’. Hospitalisatie wordt in Nederland vooral gebruikt in de overeenkomstige betekenis ‘vervreemding door langdurig verblijf in een ziekenhuis of instelling’.

(4) Door haar langdurig verblijf in de psychiatrische instelling is ze helemaal gehospitaliseerd. [standaardtaal in Nederland]

(5) Om hospitalisatie te voorkomen, moeten de patiënten zo snel mogelijk weer op eigen benen leren staan. [standaardtaal in Nederland]

Bijzonderheid

In de standaardtaal in België is hospitalisatieverzekering (‘verzekering die de kosten voor een eventuele ziekenhuisopname dekt’) een ingeburgerd woord. In Nederland is het woord onbekend; men heeft er geen verzekering die specifiek voor ziekenhuisopnames geldt. Opname in een ziekenhuis wordt in Nederland gedekt door de algemene ziektekostenverzekering.

Zie ook

Baxter / infuus
Gekwetst / gewond
Hospitaal / ziekenhuis

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Correct Taalgebruik (2006), p. 113; Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 119; Taalwijzer (2000), p. 246; Stijlboek VRT (2003), p. 117; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009); Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 119; Correct Taalgebruik (2006), p. 112; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Grote Van Dale (2005); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 119; Correct Taalgebruik (2006), p. 112; Stijlboek VRT (2003), p. 117; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,werkwoord,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1109
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
18 January 2016