Hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt / worden voorafgegaan door een inleiding

Hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt / worden voorafgegaan door een inleiding

Vraag

Moet in de zin Hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt/worden voorafgegaan door een inleiding het enkelvoud wordt of het meervoud worden gebruikt worden?

Antwoord

Dat hangt van de betekenis af. Als er sprake is van één inleiding voor de hoofdstukken 1 tot en met 3 samen, dan is zowel wordt als worden juist. Is er sprake van drie verschillende inleidingen, dan is alleen worden correct.

Toelichting

Als in deze zin de enkelvoudige persoonsvorm wordt staat, wordt hoofdstuk 1 tot en met 3 als één geheel (één stuk tekst) gepresenteerd. Vóór dat geheel staat een inleiding.

(1) Hoofdstuk 1 tot en met 3 wordt voorafgegaan door een inleiding.

Als het meervoud worden wordt gebruikt, is hoofdstuk 1 tot en met 3 een meervoudig onderwerp: het gaat om drie verschillende hoofdstukken. Er zijn dan twee interpretaties mogelijk. Er kan vóór de drie hoofdstukken één inleiding staan (net als bij de zin met de enkelvoudige persoonsvorm wordt), maar het is ook mogelijk dat elk hoofdstuk een aparte inleiding heeft. De zin kan dan gelezen worden als Hoofdstuk 1 wordt voorafgegaan door een inleiding, hoofdstuk 2 ook en hoofdstuk 3 ook.

(2a) Hoofdstuk 1 tot en met 3 worden voorafgegaan door een inleiding; daarin staat wat er in de drie hoofdstukken aan de orde komt.

(2b) Hoofdstuk 1 tot en met 3 worden voorafgegaan door een inleiding; in elk van die drie inleidingen staat kort beschreven welke onderwerpen aan de orde komen.

In plaats van hoofdstuk 1 tot en met 3 kan overigens ook de formulering de hoofdstukken 1 tot en met 3 worden gebruikt. In dat geval kan de persoonsvorm alleen in het meervoud staan. Ook dan zijn er twee interpretatiemogelijkheden.

(2c) De hoofdstukken 1 tot en met 3 worden voorafgegaan door een inleiding; daarin staat wat er in de drie hoofdstukken aan de orde komt.

(2d) De hoofdstukken 1 tot en met 3 worden voorafgegaan door een inleiding; in elk van die drie inleidingen staat kort beschreven welke onderwerpen aan de orde komen.

Zie ook

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast
Peper en zout is / zijn aanwezig
Tot / tot en met
Zie pagina’s 10-15 / zie de pagina’s 10-15 / zie pagina 10-15

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1459-1464 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1695
j
betekenis,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,gepastheid,grammatica,werkwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord
05 February 2014
05 November 2014