Als / dat (Het bruidspaar vindt het leuk – de kinderen komen)

Als / dat (Het bruidspaar vindt het leuk – de kinderen komen)

Vraag

Wat is correct: Het bruidspaar vindt het leuk als de kinderen ook op het feest komen of Het bruidspaar vindt het leuk dat de kinderen ook op het feest komen?

Antwoord

De beide zinnen zijn correct, maar er is een betekenisverschil.

Toelichting

De zin Het bruidspaar vindt het leuk dat de kinderen ook op het feest komen, die het onderschikkend voegwoord dat bevat, suggereert dat al duidelijk of zeker is dat de kinderen ook op het feest komen. Deze zin is een mededeling die inhoudt dat het bruidspaar dat leuk vindt.

De zin Het bruidspaar vindt het leuk als de kinderen ook op het feest komen, die het onderschikkend voegwoord als (‘indien’, ‘in het geval dat’) bevat, laat in het midden of de kinderen op het feest komen of niet. Deze zin houdt in dat het bruidspaar de komst van de kinderen op prijs zou stellen. Zo’n zin is vaak bedoeld als een wens of een uitnodiging – in dit geval een uitnodiging aan de kinderen om ook op het feest te komen.

Bijzonderheid

Als het onzekere element al door een ander woord in de zin wordt uitgedrukt, bijvoorbeeld door het hulpwerkwoord zouden, vervaagt het onderscheid tussen als en dat en betekenen de zinnen hetzelfde.

(1a) Ik zou het leuk vinden als het bedrijf landelijk bekend wordt.

(1b) Ik zou het leuk vinden dat het bedrijf landelijk bekend wordt.

Zie ook

Als / of (Ik zal kijken – zij er is)
Dat / of (Hij wist niet – het water diep was)
Dat / of / als (Het maakt niets uit – het regent)
Hoe of, hoe dat / hoe (Ik weet niet – hij heet)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 546-547 of online via de E-ANSonline via de E-ANS, p. 550-554 of onlineonline, p. 559-561 of onlineonline, p. 1154-1158 of onlineonline

correctheid en betekenis,voegwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1820
j
betekenis,correctheid,grammatica,onderschikking_en_nevenschikking,voegwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:voegwoord
12 December 2017
26 October 2018