Hen, hun / ze (verwijzing naar zaken)

Hen, hun / ze (verwijzing naar zaken)

Vraag

Is het mogelijk met hen of hun naar zaken te verwijzen?

Antwoord

Nee. Met hen/hun wordt alleen naar personen verwezen. Naar niet-personen wordt alleen verwezen met de onbeklemtoonde vorm ze of met het beklemtoonde die.

Toelichting

De ‘volle’ niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon meervoud hen en hun kunnen alleen op personen betrekking hebben. Voor de verwijzing naar niet-personen kan alleen de gereduceerde vorm van het persoonlijk voornaamwoord ze worden gebruikt; als beklemtoond voornaamwoord is in dit geval alleen het aanwijzend voornaamwoord die mogelijk:

(1) (Die spullen), waar heb je ze gelaten?

(2) (Die spullen), waar heb je die gelaten?

(3) (Die spullen), waar heb je hen gelaten? (uitgesloten)

Zie ook

Hen / hun (algemeen)
Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Volle en gereduceerde vormen van persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden (algemeen)

Haar / ze / hem (de kaars, ik heb – uitgeblazen)
Hem / ze / haar (de bibliotheek, hij heeft – geopend)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)
Zij / ze (verwijzing naar zaken)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 247 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (1997), p. 162

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
375
j
correctheid,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
04 December 2018