Gps-systeem / gps

Gps-systeem / gps

Vraag

Zijn samenstellingen als gps-systeem en RAM-geheugen correct?

Antwoord

Ja. Hoewel gps-systeem en RAM-geheugen dubbelop zijn – eigenlijk staat er global-positioning-systemsysteem en random-access-memorygeheugen – hoeven deze samenstellingen niet te worden afgekeurd.

Toelichting

In samenstellingen met anderstalige afkortingen wordt het kernwoord vaak herhaald, zoals in hiv-virus (human immunodeficiency virus), ISBN-nummer (International Standard Book Number), lcd-scherm (liquid crystal display), dattape (digital audio tape), ADSL-lijn (asymmetric digital subscriber line), B-Fast-team (Belgian First Aid and Support Team), cd-schijfje (compact disc). Er zijn ook voorbeelden met Nederlandse afkortingen, zoals pms-syndroom (premenstrueel syndroom), bommoeder (bewust ongehuwde moeder) en STER-reclame (Stichting Etherreclame).

Zulke samenstellingen hoeven niet altijd te worden afgekeurd. De herhaling van het kernwoord kan soms nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer de betekenis van de afkorting minder bekend is (ADSL, B-Fast), wanneer een afkorting verschillende betekenissen heeft (bom, pms) of wanneer de niet-redundante vorm (hi-virus, gp-systeem) meer vraagtekens oproept dan de redundante vorm.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)

Pin-pas / pinpas
Pleonasme / tautologie
Verzoeken (iemand – te (willen) betalen)
Zoals bijvoorbeeld (dubbelop?)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2002), p. 115; Afkortingen (2003), p. 12

afkortingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1275
j
afkortingen,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:afkortingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
19 January 2006
21 March 2018