Globaal (inkomen)

Globaal (inkomen)

Vraag

Wat is de betekenis van globaal in deze zin: Heb je een idee wat het globale jaarinkomen van een kinderarts is?

Antwoord

Globaal kan hier twee betekenissen hebben. Zowel in België als in Nederland kan globaal ‘ruw geschat, in grote lijnen, over het geheel genomen, algemeen’ betekenen. In België betekent globaal in veel gevallen ’totaal, allesomvattend, precies, volledig’.

Toelichting

In Nederland heeft globaal de betekenis ‘ruw geschat, in grote lijnen, over het geheel genomen, algemeen’. In België komt die betekenis ook wel voor, maar vooral in combinaties als een globale schatting of globaal genomen, zoals in de voorbeelden (4) en (5) hieronder.

(1) Toen ik die man voor het eerst zag, was mijn globale indruk van hem vrij positief.

(2) De begrote 4 miljoen euro is slechts een globaal bedrag.

(3) De aankoop van zonnepanelen past in de globale trend in West-Europa om milieubewuster te gaan leven.

(4) Tel de variabele autokosten en de vaste kosten bij elkaar op en u hebt een globale schatting van de werkelijke kosten per kilometer.

(5) Globaal genomen doet onze economie het weer vrij goed.

Daarnaast wordt globaal in België in veel gevallen gebruikt in de betekenis ’totaal’, in combinaties als globaal plan, globaal inkomen, globaal bedrag, globaal akkoord, globale subsidie enzovoort. Dat gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn totaal, allesomvattend, precies, volledig.

(6a) Het idee maakt deel uit van een globaal plan om de banksector weer gezond te maken. [standaardtaal in België]

(6b) Het idee maakt deel uit van een allesomvattend plan om de banksector weer gezond te maken.

(7a) Het globale bedrag voor theatersubsidies stijgt van 60.000 naar 83.000 euro. [standaardtaal in België]

(7b) Het totale bedrag voor theatersubsidies stijgt van 60.000 naar 83.000 euro.

(8a) Iedereen kan aan de huisarts vragen een globaal medisch dossier op te stellen. [standaardtaal in België]

(8b) Iedereen kan aan de huisarts vragen een volledig medisch dossier op te stellen.

Omdat globaal soms op twee manieren geïnterpreteerd kan worden (als ’totaal, precies’ of als ‘ruw geschat, in grote lijnen’) kan dat weleens tot misverstanden leiden. De context moet dan uitsluitsel geven.

(9) Duitsland moet een gedetailleerde studie uitwerken over de verschillende manieren waarop het globale energieverbruik kan worden verminderd. (’totale energieverbruik’ of ‘ruw geschatte energieverbruik’)

(10) Ik ben wel benieuwd naar het globale aantal uren dat ik jaarlijks tv kijk. (’totale aantal’ of ‘ruw geschatte aantal’)

Zie ook

Globaal / mondiaal

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 102; Correct Taalgebruik (2006), p. 96; Taalwijzer (2000), p. 141; Stijlboek VRT (2003), p. 101; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,bijvoeglijk naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1549
j
betekenis,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
28 September 2011
09 January 2019